Trang chủ Quy chế

Quy chế

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA RETAIL

Số: 04/2018/QC-VR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ THUENHADULICH

I.    NGUYÊN TẮC CHUNG

www.thuenhadulich.vn là website cung cấp dịch vụ đặt phòng, căn hộ trực tuyến, kết nối giữa cá nhân/tổ chức cho thuê phòng, căn hộ và cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê phòng, căn hộ dịch vụ ngắn hạn.
–    Bản quy chế này áp dụng cho các cá nhân, tổ chức đặt phòng, căn hộ và các cá nhân, tổ chức tham gia cung ứng phòng, căn hộ qua Sàn giao dịch điện tử thuenhadulich.vn.
–    Các cá nhân, tổ chức tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử thuenhadulich.vn được tự do thỏa thuận và bình đẳng với nhau trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khi tham gia hoạt động sử dụng dịch vụ cho thuê phòng, căn hộ ngắn hạn thông qua thỏa thuận và không trái với quy định của pháp luật.
–    Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của Quy chế hoạt động này và chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan tới trách nhiệm của mình để thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
–    Công ty Cổ phần Vina Retail giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm và theo tình hình kinh doanh thực tế của Sàn giao dịch thương mại điện tử thuenhadulich.vn và theo quy định của pháp luật.

II.    QUY ĐỊNH CHUNG

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được hiểu như sau:

–    Website thuenhadulich.vn: Là Sàn giao dịch thương mại điện tử về hoạt độngcho thuê căn hộ, thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty Cổ phần Vina Retail, là website kết nối giữa Chủ Nhà và Thành Viên trong hoạt động thuê và cho thuê căn hộ.
–    Chủ Nhà: Là cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc có quyền cho thuê, cho thuê lại phòng, căn hộ.
–    Thành Viên: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê căn hộ của Chủ Nhà trên website thuenhadulich.vn.

III.    QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1.    Quy trình dành cho Thành Viên

Bước 1: Thành Viên cần truy cập vào mục Đăng ký tại website thuenhadulich.vn để đăng ký tài khoản. Thành Viên cần điền đầy đủ các thông tin theo trường có sẵn như: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu.

Bước 2: Thành Viên có thể sử dụng tài khoản đã đăng ký tại Bước 1 để đăng nhập vào website thuenhadulich.vn hoặc có thể sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập.

Bước 3: Thành Viên tiếp tục thao tác chọn các thành phố cần thuê phòng hoặc nhập địa điểm cần thuê và click vào mục “Tìm kiếm” tại trang chủ của website thuenhadulich.vn để đặt phòng, căn hộ.

Bước 4: Thành Viên điền đầy đủ ngày/giờ thuê phòng, thanh toán và nhấn nút đặt phòng trực tiếp.

2.    Quy trình dành cho Chủ Nhà

Chủ Nhà dành cho  bên dưới:cần thuê phòng hoặc nhập địa điểm cần thuê và click vào mục “Tìm kiếm”

Bước 1: Chủ Nhà cung cấp thông tin về phòng, căn hộ bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại, các tiện ích trong phòng, giá thuê theo ngày và thuê theo giờ và các quy trình về check in, check out, đăng kí tạm trú tạm vắng cho Thành Viên và đảm bảo có quy trình dọn dẹp phòng, đảm bảo vệ sinh phòng đạt tiêu chuẩn.

Bước 2: Công ty thực hiện hoạt động đăng thông tin phòng, căn hộ và ảnh lên website thuenhadulich.vn. Khi có đơn đặt phòng phát sinh, Công ty sẽ gọi điện xác nhận lại với Chủ Nhà để kiểm tra phòng, căn hộ còn trống? và có đáp ứng được các yêu cầu của khách không?
Bước 3: Công ty cung cấp thông tin Thành viên cho Chủ Nhà khi Thành Viên hoàn thành các bước đặt phòng. Sau khi Thành Viên hoàn thành đặt phòng và thanh toán, Chủ Nhà sẽ tiếp nhận và tiến hành các thủ tục nhận phòng và trả phòng cho Thành Viên.

3.    Quy trình giao nhận vận chuyển (không có)

4.     Quy trình xác nhận/ hủy đơn đặt phòng.

4.1 Quy trình xác nhận đơn đặt phòng

Hệ thống của website thuenhadulich.vn tự động xác nhận thông tin đặt phòng khi Thành Viên hoàn thành các bước đặt phòng trên website thuenhadulich.vn.
Nhân viên của Công ty tiến hành kiểm tra phòng còn trống trên hệ thống và với Chủ Nhà, sau khi xác nhận xong thông tin Công ty xác nhận đơn đặt phòng với Thành Viên, Thành Viên sẽ thực hiện thủ tục đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền phòng cho Chủ Nhà.

4.2 Quy trình thay đổi đơn đặt phòng: Thành Viên không được thay đổi thông tin trong đơn đặt phòng đã được Công ty xác nhận.

4.3 Quy trình hủy yều cầu đặt phòng

Thành Viên chỉ được hủy đơn đặt phòng khi thông báo ít nhất 02 (hai) ngày trước ngày nhận phòng trong đơn đặt phòng. Thành Viên thực hiện hủy đơn đặt phòng theo một trong các kênh liên lạc sau: gọi điện thoại vào số hotline 0888999112 / info@thuenhadulich.vn

Trường hợp Thành Viên không có mặt để nhận phòng hoặc chậm nhận phòng theo thời gian trong đơn đặt phòng thì trường hợp này được coi là Thành Viên đơn phương huỷ đơn đặt phòng phòng và Thành Viên sẽ không được trả lại tiền phòng đã thanh toán.

Trường hợp Thành Viên chậm nhận phòng theo thời gian trong đơn đặt phòng thì thời gian lưu trú giảm xuống so với thời gian đã đặt, Thành Viên sẽ không được hoàn lại tiền phòng với thời gian chậm nhận và phải trả phòng đúng thời gian trả phòng trong đơn đặt phòng.

Trường hợp Thành Viên muốn rút ngắn thời gian lưu trú sau khi đã nhận phòng so với thời gian trong đơn đặt phòng, Thành Viên sẽ phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với tiền phòng thanh toán cho một ngày đêm (bao gồm tất cả các loại phụ phí đi kèm). Tiền phòng cho những đêm còn lại Thành Viên sẽ được nhận lại.

5.    Quy trình hoàn tiền:

Thành Viên chỉ được hoàn 100% tiền phòng đã thanh toán khi: i) Thành Viên thay đổi ngày, giờ nhận phòng trước 48 giờ tính đến thời điểm nhận phòng; hoặc ii) Thành Viên hủy đơn đặt phòng theo đúng quy định của Chính sách hủy đơn đặt phòng.

Khi đơn đặt phòng đáp ứng đủ điều kiện chính sách hoàn tiền này, Thành Viên liên lạc với Công ty theo một trong các kênh sau: i) gọi điện thoại vào số hotline 0888999112 hoặc ii) gửi email vào hòm thư info@thuenhadulich.vn.

Thời gian giải quyết và hoàn tiền là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn tiền.

6.    Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Không có

7.    Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Công ty cổ phần Vina Retail và Chủ Nhà có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và hỗ trợ về khiếu nại của Thành Viên. Các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cho thuê căn hộ trên website wthuenhadulich.vn sẽ được Công ty cổ phần thuenhadulich.vn và Chủ Nhà giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật về thương mại, quy định của Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa Công ty cổ phần Vina Retail và Chủ Nhà và quy định của Đề án này.
Khi phát sinh khiếu nại, hình thức giải quyết đầu tiên sẽ được Công ty cổ phần Vina Retail ưu tiên áp dụng là thương lượng giữa các bên nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, tiết kiệm thời gian giải quyết và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng từ khiếu nại đến hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng và hòa giải mà các bên không thể giải quyết được khiếu nại thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí cho việc khiếu nại này, án phí sẽ do bên thua kiện thanh toán.
Khiếu nại của Thành Viên chỉ được Công ty cổ phần Vina Retail giải quyết khi và chỉ khi khiếu nại này được gửi đến cho Công ty cổ phần Vina Retail trong khoảng thời gian của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại. Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu nại là 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày Thành Viên  ấn vào nút đặt ngay trong trang của mình trên website thuenhadulich.vn để gửi đơn đặt phòng sang cho Chủ Nhà.
Khi phát sinh khiếu nại, Thành Viên thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Gửi khiếu nại trực tiếp tới cho Công ty cổ phần Vina Retail bằng cách: gọi vào số điện thoại 0888999112 chat online trên website thuenhadulich.vn hoặc gửi email tới info@thuenhadulich.vn Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại.
Bước 2: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Công ty cổ phẩn Vina Retail sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty cổ phần Vina Retail tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, đề nghị Thành Viên cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và phối hợp với Chủ Nhà để đưa ra phương án xử lý tốt nhất.
Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Công ty cổ phần Vina Retail và Chủ Nhà sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Thành Viên.
Bước 4: Nếu Thành Viên đồng ý với biện pháp giải quyết của Chủ Nhà, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Thành Viên không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Chủ Nhà, Công ty cổ phần Vina Retail sẽ tiếp tục thương lượng với các bên để cùng thống nhất các biện pháp phù hợp với hai bên.
Bước 5: Nếu hai bên không thể hòa giải và thương lượng được khiếu nại trong khoảng thời gian hòa giải được quy định nêu trên thì Thành Viên có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết.

IV.    QUY TRÌNH THANH TOÁN

Bước 1: Khi Thành Viên khởi tạo Đơn đặt phòng cần điền thông tin cá nhân của mình và lựa chọn hình thức thanh toán do Chủ Nhà đưa ra.
Bước 2: Thành Viên lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp:

Thanh toán chuyển khoản: Thành Viên lựa chọn 02 hình thức dưới đây:
    Thanh toán đặt cọc 30% sau khi nhận phòng hoặc trả phòng sẽ phải thanh toán nốt 70% còn số tiền còn lại;
    Thanh toán 100% trước khi nhận hoặc trả phòng.

V.    ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Công ty Cổ phần Vina Retail đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên website thuenhadulich.vn (thông tin của Thành Viên, thông tin của Chủ Nhà, thông tin của Đơn đặt phòng được thực hiện trên website thuenhadulich.vn) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Khi kết nối và tích hợp dịch vụ với website thuenhadulich.vn, Chủ Nhà và Công ty Cổ phần Vina Retail đã ký kết hợp đồng dịch vụ. Tất cả các đơn đặt phòng phát sinh giữa Thành Viên và Chủ Nhà sẽ được lưu trữ trên website thuenhadulich.vn.

Thành Viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức khác để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của website thuenhadulich.vn hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của website.vn đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

1.    Thông tin quan trọng

Thành Viên, Chủ Nhà không được tiết lộ/để lộ bất kỳ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu của email, tên và mật khẩu đăng nhập vào thuenhadulich.vn, thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền đặt phòng. Công ty Cổ phần Vina Retail không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Thành Viên, Chủ Nhà vi phạm quy định này.

Thành Viên sau khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến, phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mã OTP (One time password- Mật khẩu sử dụng 1 lần). Trong trường hợp Thành Viên bị mất/thay đổi số điện thoại thì ngay lập tức phải thay đổi số điện thoại trong phần đăng ký tài khoản trên website thuenhadulich.vn. Nếu Thành Viên vi phạm quy định này thì Công ty Cổ phần Vina Retail không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

2.    Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch

Công ty Cổ phần Vina Retail cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Thành Viên (trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật và theo quy định được quy định trong Quy chế hoạt động này).

Trong trường hợp Thành Viên có khiếu nại hoặc phản ánh về vấn đề an toàn giao dịch, Công ty Cổ phần Vina Retail sẽ tiếp nhận khiếu nại và trả lời trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu Thành Viên cung cấp được bằng chứng chứng minh thông tin thanh toán của Thành Viên qua website thuenhadulich.vn đã bị xóa, hủy, sao chép do lỗi của Công ty cổ phần Vina Retail dẫn đến gây thiệt hại thực tế cho Thành Viên thì Công ty cổ phần Vina Retail sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Thành Viên căn cứ trên thiệt hại thực tế xảy ra trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của cả hai Bên.

VI.    CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, bản chụp/scan CMND/ CCCD/ Hộ chiếu để đăng ký tài khoản sử dụng trên website thuenhadulich.vnvà thông tin tài khoản ngân hàng.

1.    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

Công ty Cổ phần Vina Retail cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên website thuenhadulich.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:
    Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ;
    Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền (nếu có).
Công ty Cổ phần Vina Retail cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Đề án này, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a.    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

–    Công ty Cổ phần Vina Retail có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên website thuenhadulich.vn và các đối tác của thuenhadulich.vn, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website thuenhadulich.vn. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vina Retail sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website thuenhadulich.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…
–    Công ty Cổ phần Vina Retail thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b.    Phạm vi sử dụng thông tin

–    Thực hiện dịch vụ cho thuê căn hộ trên website thuenhadulich.vn, chuyển khoản và thanh toán online .
–    Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba;
–    Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website thuenhadulich.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo….. Ngoài ra, Thành Viên có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của thuenhadulich.vn.
–    Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website thuenhadulich.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên khác (nếu có).
–    Trong một số trường hợp, Công ty Cổ phần Vina Retail  có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.

c.    Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website thuenhadulich.vn trong suốt thời gian là Thành Viên và/hoặc Thành Viên yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website thuenhadulich.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website thuenhadulich.vn.

d.    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
–    Công ty Cổ phần Vina Retail ;
–    Chủ Nhà;
–    Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website thuenhadulich.vn.
–    Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;
–    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại Đề án hoạt động;
–    Công ty nghiên cứu thị trường;
–    Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán;
–    Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành Viên;

e.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần Vina Retail

MST: 0107570789
Địa chỉ: Tầng 8, số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Đại diện : Ông Vũ Hữu Hoằng – Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0888999112 ; mail: info@thuenhadulich.vn
Tài khoản số 21710000113280 tại BIDV chi nhánh Từ Liêm.

f.    Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và click vào trang quản trị của tài khoản hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Công ty Cổ phần Vina Retail. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste thuenhadulich.vn để đảm bảo Công ty Cổ phần Vina Retail cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

g.    Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này 

Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên website thuenhadulich.vn. Công ty Cổ phần Vina Retail không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Thành Viên đã đăng tải.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Đề án này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Công ty Cổ phần Vina Retail sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:
Bước 1: Thành Viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Công ty Cổ phần Vina Retail bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên thuenhadulich.vn hoặc liên hệ vào số điện thoại/email:0888999112/ info@thuenhadulich.vn, sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
Bước 2: Công ty Cổ phần Vina Retail sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Công ty Cổ phần Vina Retail  sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

h.    Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Công ty Cổ phần Vina Retail, sử dụng các dịch vụ trên websitethuenhadulich.vn, Thành Viên đồng ý rằng: Thành Viên đã đọc và hiểu nội dung của quy định này và đồng ý để Công ty Cổ phần Vina Retail thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được mô tả trong quy định này.
Công ty Cổ phần Vina Retail có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website thuenhadulich.vn và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website thuenhadulich.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website thuenhadulich.vn sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website thuenhadulich.vn, đồng nghĩa với việc Thành Viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

VII.    QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1.    Quy định về đăng tin

1.1.    Quy định về tài khoản

a. Tên tài khoản:

Nghiêm cấm các tài khoản giả danh Ban quản trị như: Adminthuenhadulich.vn, Admin, webmaster hay bất kỳ tên khác nhằm giả dạng Ban Quản trị website thuenhadulich.vn.
Các tài khoản dùng tên các chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca…., tên theo kiểu chữ số, ký tự lạ.
Các tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

b. Hình ảnh đại điện:

Không được sử dụng logo của Website thuenhadulich.vn để đặt làm hình đại diện của Thành Viên.
Không được sử dụng các hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc phạm vi sở hữu của Thành Viên, Chủ Nhà hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

c. Thông tin liên hệ:

Nghiêm cấm các hành vi cung cấp sai địa chỉ liên hệ bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc dẫn link tới các website, email không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Thành Viên nhằm bất kỳ mục đích nào.

1.2.    Quy định về nội dung

a.  Nội dung tin đăng trên thuenhadulich.vn của Chủ Nhà phải tuân thủ theo quy định sau đây:

–    Tin đăng bằng tiếng Việt, có dấu, chữ thường, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng, đúng chính tả; không chứa các từ ngữ dung tục, nhạy cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục hay các từ ngữ liên quan đến tôn giáo, chính trị; không chèn các ký tự đặc biệt, không cần thiết vào nội dung tin đăng.
–    Tin đăng phải đúng phân loại, phân mục và địa chỉ căn hộ cho thuê.
–    Giữa các đoạn văn cách nhau không quá 1 hàng ký tự; không để khoảng trống dưới nội dung tin đăng.
–    Chỉ được phép đăng tin với mục đích cho thuê căn hộ, chung cư, nhà riêng.
–    Không đăng tin trùng lặp dưới bất kỳ hình thức tin đăng nào. Các tin trùng sẽ bị hạ.
–    Tin cho thuê căn hộ cần điền đầy đủ các thông tin tại các trường bắt buộc điền thông tin có dấu (*) tại giao diện đăng tin. Các trường thông tin liên quan khác cũng cần điền đầy đủ nếu căn hộ cho thuê có thông tin.
–    Chủ Nhà tuyệt đối không sao chép nội dung quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác. Trong trường hợp thuenhadulich.vn nhận được khiếu nại của khách hàng và xác định được tin đăng của Chủ Nhà sao chép nội dung, tin rao này có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa lại nội dung mà không cần thông báo trước.
–    Thông tin căn hộ – chung cư, nhà riêng khi đăng lên hệ thống sẽ được quản trị kiểm duyệt về hình ảnh, nội dung, thông tin… Nếu không vi phạm mới được phép hiển thị trên website, ứng dụng của hệ thống thuenhadulich.vn.

b.  Nội dung thông tin cung cấp của Thành Viên phải tuân thủ theo quy định sau đây:

–    Không được đăng ký tài khoản và khai báo những thông tin giả mạo; nick gây hiểu nhầm với những thành viên khác; nick trùng tên với tên của các chính trị gia;…
–    Không được phép đăng tin liên quan đến các vấn đề mà Pháp luật Việt Nam không cho phép;
–    Không được đăng những bài viết, thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, đả kích, bôi nhọ, chỉ trích hay bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc, cũng như vi phạm khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;
–    Không được xâm phạm quyền lợi, uy tín, đời tư của các cá nhân hay Thành viên khác, không được dùng ngôn từ tục tĩu, thóa mạ trong các thông tin tham gia;
–    Không được lợi dụng website để tuyên truyền, đề xướng, lôi kéo với những nội dung không lành mạnh;
–    Phải dùng ngôn từ trong sáng, rõ ràng, đúng chính tả, nghiêm cấm mọi hình thức viết nhịu, viết tắt theo hình thức chat, ngôn ngữ tối nghĩa;

2.    Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản trị và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin trên website thuenhadulich.vn là sử dụng các biện pháp công nghệ -kỹ thuật tích hợp các tính năng giúp kiểm soát thông tin trên website thuenhadulich.vn tự động, nhanh chóng và chính xác. Theo đó, Ban quản trị website thuenhadulich.vn xây dựng danh sách các từ khóa bị cấm đăng tải trên website thuenhadulich.vn (gọi tắt là “Black list”), khi Chủ Nhà gửi đăng tin có từ khóa nằm trong Black list thì tin đó sẽ được cho vào chuyên mục vi phạm để Ban quản trị xóa ngay khi kiểm duyệt. Ngoài ra, tin đăng tải trên website thuenhadulich.vn sẽ được kiểm duyệt bởi đội ngũ quản trị nội dung, tin có chứa nội dung vi phạm sẽ được đội ngũ quản trị nội dung xóa ngay khi duyệt, sau đó sẽ thông báo tới Chủ Nhà.

Đối với tên tài khoản hoặc/và hình ảnh hoặc/và tiêu đề hoặc/và mô tả không đúng với quy định đăng tin của Quy chế này thì Ban quản trị ngay lập tức sẽ xóa hoặc/và gửi thông báo đến Thành Viên khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ bên thứ ba.

VIII.    TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Công ty Cổ phần Vina Retail cam kết: bằng sự cố gắng và nỗ lực tốt nhất của mình đảm bảo hệ thống kỹ thuật của website thuenhadulich.vn sẽ hoạt động ổn định và an toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Công ty Cổ phần Vina Retail, Công ty ngay lập tức sẽ áp dụng các biện pháp tối ưu và tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Thành Viên.
Khi thực hiện và sử dụng dịch vụ trên websitethuenhadulich.vn , các Thành Viên phải thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn
Công ty Cổ phần Vina Retail cam kết xử lý hoặc/và phối hợp tích cực với bên thứ ba để xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên website thuenhadulich.vn  trong thời hạn 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Thành Viên.
Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan khác, Thành Viên có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Vina Retail qua 3 hình thức: gọi vào số điện thoại 0888999112, chat online trên website thuenhadulich.vn hoặc gửi email tới info@thuenhadulich.vn để được hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.
Công ty Cổ phần Vina Retail sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Công ty Cổ phần Vina Retail không nhận được thông báo về việc phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm từ Thành Viên và/hoặc lỗi khác không phải do Công ty Cổ phần Vina Retail gây ra.

IX. PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC
VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE.

1. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT
1.1.    Quyền của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT

Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich nêu ra

– Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên

–  Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn Giao dịch TMĐT thue nhadulich hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich
–    
Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và
quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi
thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục
trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu
và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và
quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT thunhadulich phát hiện thành viên đã
phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt
động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich trách nhiệm pháp lý, có những hoạt
động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của
Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
– Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên. Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt
Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của
Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
– Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và
phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều
kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
–  Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich được quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định của Đề án, quy chế hoạt động và chính sách được đăng tải trên website thuenhadulich.vn tại từng thời điểm.
1.2.    Trách nhiệm của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT

– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra,
giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương
mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định
52/2013/NĐ-CP.
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm
một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm,
kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich
Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu
xảy ra tranh chấp giữa khách thuê nhà và chủ nhà. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét
nhưng phản ánh đó. Tùy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich sẽ có phướng án giải quyết bảo vệ quyền lợi của thành viên.
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch
vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa
hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich loại bỏ khỏi website những thông tin, tin đăng không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh
mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định
phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến
thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong
nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn
giao dịch TMĐT Thuenhadulich
– Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn
giao dịch TMĐT Thuenhadulich ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép,
góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm nơi ở khi đi du lịch và phát triển thị
trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich.
– Sàn giao dịch TMĐT Thue.today sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều
kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich và khắc
phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet,
nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một
tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát,
là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT
Thuenhadulich không phải chịu trách nhiệm liên đới.

2.    Quyền và trách nhiệm của Thành Viên

2.1.    Quyền của Thành Viên

–    Được đảm bảo bí mật thông tin cá nhân đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
–    Được quyền khiếu nại trong trường hợp Chủ Nhà  không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã thuê căn hộ, hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ cho thuê căn hộ trên website thuenhadulich.vn. cam kết về cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Vina Retail và Chủ Nhà và quy định trong đơn đặt phòng.

– Được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ trong việc tìm kiếm căn hộ, phòng ở, sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich.vn

– Được nhận sự hỗ trợ từ Công ty cổ phần Vina Retail trong quá trình thuê nhà
– Được đóng góp ý kiến về các chính sách, quy định và dịch vụ cho thuê căn hộ khi sử dụng dịch vụ thuê căn hộ trực tuyến với Công ty Cổ phần Vina Retail.

2.2.    Trách nhiệm của Thành Viên

–    Chịu trách nhiệm về thông tin đã điền trong trang đăng ký tài khoản, bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đăng nhập trên website thuenhadulich.vn
–    Đọc, hiểu và tuân thủ quy định của Quy chế này, chính sách, thông báo, và các thông tin khác liên quan tới dịch vụ cho thuê căn hộ đã được đăng tải trên website thuenhadulich.vn.

– Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao dịch TMĐT thuenhadulich.vn là những thông tin chính xác, trung thực
–    Chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã điền trong đơn đặt phòng khi sử dụng dịch vụ cho thuê căn hộ trên website thuenhadulich.vn.
–    Chịu trách nhiệm về đơn đặt phòng đã được xác nhận và gửi cho Chủ Nhà .
–    Thanh toán đầy đủ cước phí cho đơn đặt phòng cho thuê căn hộ thành công, đơn đặt phòng hoàn, hủy (không đúng quy định hoàn, hủy đơn đặt phòng).
–    Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của thuenhadulich.vn.
–    Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website thuenhadulich.vn cũng như hệ thống máy chủ của website thuenhadulich.vn.
–    Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban quản trị qua số điện thoại/email: 0888999112info@thuenhadulich.vn. Không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng dữ liệu trái phép cho/trên website thuenhadulich.vn

3.    Quyền và Trách nhiệm của Chủ Nhà

3.1.    Quyền của Chủ nhà

Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng về quảng cáo đăng tin thì Chủ nhà sẽ được cấp tài khoản để đăng tin về bài về địa điểm cho thuê của mình

– Chủ nhà sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên thuenhadulich.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của thuenhadulich.vn

–  Cung cấp căn hộ cho Thành Viên đúng theo những thông tin đã đăng trên website thuenhadulich.vn
–    Đóng góp ý kiến cho website thuenhadulich.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho thuenhadulich.vn

3.2.    Trách nhiệm của chủ nhà

– Đảm bảo các thông tin tài khoản là chính xác, trung thực

–    Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn dịch vụ đã ban hành và theo quy định của pháp luật và các thông tin đã xác nhận trong đơn đặt phòng.
–    Đảm bảo bí mật thông tin và an toàn đối với việc Đặt phòng của Thành Viên.
–    Có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về dịch vụ cho thuê căn hộ của mình cho Thành Viên theo các quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với Công ty Cổ phần Vina Retail và quy định của pháp luật.
–    Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vận chất khi cung ứng dịch vụ cho thuê căn hộ cho Thành Viên theo quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với Công ty Cổ phần Vina Retail và quy định của pháp luật.
–    Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của thuenhadulich.vn.
–    Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website thuenhadulich.vn cũng như hệ thống máy chủ của website thuenhadulich.vn.
–    Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban quản trị qua số điện thoại/email:  0888999112/info@thuenhadulich.vn. Không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng dữ liệu trái phép cho/trên website thuenhadulich.vn.

4.    Phân định trách nhiệm giữa Ban quản trị và Chủ Nhà

Sàn giao dịch TMĐT thuenhadulich sẽ chỉ hỗ trợ những thành viên cung cấp đầy đủ thông
tin về bản thân và các nội dung liên quan đến nội dung đăng tin khi có tranh chấp giữa Chủ nhà và Thành viên
Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich có trách nhiệm tiếp nhận những phán ánh của Chủ nhà và Thành viên
Mọi hành động lừa đảo trên Sàn giao dịch TMĐT Thuenhadulich đều bị lên án và phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

Ban quản trị có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại từ Thành Viên bằng một trong những hình thức sau: điện thoại 0888999112, chat online trên website thuenhadulich.vn hoặc gửi email tới info@thuenhadulcih.vn. Khiếu nại của Thành Viên chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty tiến hành xác minh nội dung khiếu nại và/hoặc đề nghị Thành Viên cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Chủ Nhà

Chủ Nhà có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Thành Viên trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Công ty xác nhận và gửi thông tin khiếu nại cho Chủ Nhà, Chủ Nhà cần đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Thành Viên.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Thuenhadulich sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm
đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng

X.    ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

–    Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website thuenhadulich.vn . Công ty Cổ phần Vina Retail bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế này cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website thuenhadulich.vn . Quy chế điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website thuenhadulich.vn . Thành Viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Quy chế này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Thành Viên đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.
–    Quy chế này, thông báo, chính sách và quy định đăng tải trên website thuenhadulich.vn  được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Thành Viên, Chủ Nhà và Công ty Cổ phần Vina Retail và có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website thuenhadulich.vn.

XI.    ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

–    Mọi Thành Viên, Chủ Nhà tham gia và sử dụng dịch vụ cho thuê căn hộ trên website thuenhadulich.vn cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Quy chế này.
–    Mọi thắc mắc của Thành Viên, Chủ Nhà liên quan đến Quy chế này và dịch vụ cho thuê căn hộ trên website https://thuenhadulich.vn/, vui lòng liên hệ với Ban quản trị theo thông tin dưới đây:
•    Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINA RETAIL
•    Địa chỉ: Tầng 8, số 106, Đường Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
•    Hotline: 0888999112      Email: info@thuenhadulich.vn

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VINA RETAIL

GIÁM ĐỐC

VŨ HỮU HOẰNG

Lọc kết quả Chat trực tuyến